SEO porady Posts

16 maja 2017 / Strategia SEO

Poniższe zalety pozycjonowania są widoczne głównie przy długotrwałej strategii, która jest odpowiednio wprowadzana w życie. Warto pamiętać, że zalety pozycjonowania widać dopiero po dłuższym okresie czasu. Nie możemy oczekiwać szybkich i spektakularnych efektów już po pierwszych działaniach. Pozycjonowanie wymaga odpowiedniej ilości czasu, jednak długofalowe efekty i powolne zwiększanie pozycji w wyszukiwarce daje dużo większe korzyści dla strony, jak i firmy.

16 maja 2017 / Porady

Zapleczem jest strona internetowa, dzięki której możemy pozycjonować dowolne strony internetowe. Najczęściej strony zapleczowe występują w odpowiedniej ilości i mogą być połączone ze sobą lub też nie. Powinny być jednak powiązane tematycznie z pozycjonowaną stroną.

16 maja 2017 / Strategia SEO

Pozycjonowanie to ciąg różnych procesów, ale w przypadku fraz trudnych lub bardzo trudnych i tak wszystko opiera się na budowie własnego zaplecza dla strony docelowej. Jest to wymóg konieczny w celu osiągnięcia dobrych efektów. Warto zatem przeanalizować jak takie zaplecze powinno wyglądać i co zrobić, by nabrało odpowiedniej wartości.